คำถามที่พบบ่อย

1. เงินเดือน

เงินเดือนตามวุฒิ และบวกค่าประสบการณ์

2. สถานที่ตั้งบริษัท

สถานที่ใกล้เคียงซอยตรงข้ามกับ โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา
บริษัทตั้งอยู่43 อาคารธนสาร ถนน เชียงใหม่ ซอยวัดทองธรรมชาติ เข้ามาประมาณ 100 เมตร ซ้ายมือ จะเห็นป้อมยาม

3. สวัสดิการ

เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ, ประกันอุบัติเหตุ, ตรวจสุขภาพประจำปี, , ชุดฟอร์มพนักงาน, สหกรณ์ออมทรัพย์, การปรับอัตราการจ้างประจำปี-การจ่ายโบนัส, ชุดของขวัญวันเกิด, ชุดเยี่ยมไข้, ชุดของขวัญคลอดบุตร, ประกันสังคม, แจกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ, กิจกรรมอื่นๆ

4. ถ้ามาเขียนใบสมัครด้วยตนเองที่บริษัท จะสัมภาษณ์ในวันนั้นได้หรือไม่

ผู้สอบถามสมัครพนักงานขายหน่วยรถ และพนักงานขับรถ จะส่งใบสมัครให้หัวหน้างานและสัมภาษณ์ในวันนั้น
ตำแหน่งอื่นๆ จะโทรนัดสัมภาษณ์ในภายหลัง

5. บุคคลค้ำประกัน

พนักงานขายและพนักงานขับรถ ต้องมีบุคคลค้ำประกัน 1 คน และต้องทำประกันความเสี่ยง

6. 1 สัปดาห์ ทำงานกี่วัน

พนักงานออฟฟิต ทำงาน 5 วัน วันจันทร์-วันศุกร์ เริ่มทำงาน 8.00 น. – 17.00 น.
พนักงานขายหน่วยรถเงินสดกรุงเทพ ทำงาน 6 วัน วันจันทร์-วันเสาร์

7. ฝึกงานที่ปุ้มปุ้ย

ปุ้มปุ้ยมีโครงการฝึกงานสำหรับนิสิต นักศึกษา ที่มีความสนใจและต้องการเรียนรู้การทำงานในสายงานการตลาด ครีเอทีฟ การพัฒนาธุรกิจ การขาย ทรัพยากรบุคคล ไอที หรือตำแหน่งอื่นๆ เพื่อให้คุณได้ลองนำความรู้ ความสามารถ มาปฏิบัติงานในด้านที่คุณสนใจ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงภายในองค์กร สร้างเสริมประสบการณ์ มีความพร้อมเข้าสู่การทำงานอย่างเต็มตัว การฝึกงานในองค์กร จึงเป็นการเรียนรู้ของนักศึกษา และเป็นโอกาสให้ปุ้มปุ้ยได้รู้จัก เรียนรู้ คนรุ่นใหม่ๆ เช่นคุณด้วยเช่นกัน ฉะนั้นผู้ที่ได้รับการฝึกงานต้องมีคุณสมบัติในความรู้ ความพร้อม เพื่อการทำงาน ที่จะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ในด้านต่างๆ อาทิ ความสามารถด้าน ทักษะการสื่อสาร การวางแผนงาน ความคิดสร้างสรรค์

8. วิธีการขอเข้าฝึกงาน

นิสิต นักศึกษา สามารถส่งเอกสารร้องขอผ่านสถาบันการศึกษา เพื่อแจ้งขอรับการฝึกงานมาที่ “ฝ่ายทรัพยากรบุคคล” ของทางบริษัทฯ อย่างน้อย 2 เดือนก่อนการเข้ารับการฝึกจริง โดยทางบริษัทฯ จะพิจารณาคุณสมบัติตามความเหมาะสม และจะส่งผลการร้องขอรับนักศึกษาผ่านกลับไปทางสถาบัน