การเข้าเยี่ยมชมโรงงานปุ้มปุ้ยที่จังหวัดตรัง

ปุ้มปุ้ย ได้เปิดโอกาสให้มีการเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของบริษัทเป็นหมู่คณะได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใด โดยต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ในการเยี่ยมชมจะมีทางเดินชมที่สะดวกสบาย มีการเปิดชิมให้แก่ผู้สนใจ และมีร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์และของที่ระลึกให้ซื้อหากลับไปได้อีกด้วย โดยตั้งแต่ปี 2555 ถึงปัจจุบันมีผู้เข้าเยี่ยมชมกว่า 80,000 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อคุณวิภาพร ตุ่นวิชัย โทร.(075) 276 088 ต่อ 153

ชื่อหน่วยงาน

วันที่ต้องการเข้าเยี่ยมชม

เวลา

จำนวนผู้เข้าชม

ชื่อผู้ติดต่อ

อีเมลล์

เบอร์โทร

ข้อความเพิ่มเติม